0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

ვიდეო გალარეა გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ფერმერთა ხელშეწყობის საგაზაფხულო პროგრამა მიმდინარეობს

Top