0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

განხორციელებული პროექტები

გზები და ხიდები 2013–2015

შიდა ქართლში გზებისა და ხიდების მშენებლობა – რეაბილიტაციისთვის 343 პროექტი განხორციელდა.  

წყალმომარაგება და საკანალიზაციო სისტემები 2013–2015

წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა – რეაბილიტაციისთვის 496 პროექტი განხორციელდა. 

 მელიორაცია 2013–2015 

შიდა ქართლში წყალუზრუნველყოფილია 10000 ჰექტარი, 2016 წელს დაგეგმილი პროექტები ემსახურება აღნიშნულ ფართობზე წყალუზრუნველყოფის გაუმჯობესებას და დამატებით 1000 ჰექტარის გასარწყავებას.

სკოლები და საბავშვო ბაღები 2013–2015

სკოლებისა და საბავშვო ბაღების  მშენებლობა – რეაბილიტაციისთვის 226 პროექტი განხორციელდა. 

სპორტი,კულტურა და დასვენება 2013–2015

სპორტული, კულტურული და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაციისთვის294 პროექტი განხორციელდა. 

ჯანდაცვა 2013–2015

გაიხნა 21 ახალი ამბულატორია. ამჟამად სოფელ ტყვიავში მიმდინარეობს გადაუდებელი დახმარების სამედიცინო კლინიკის მშენებლობა. 

დევნილთა განსახლება 2013–2015

დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით ხაშურში და კასპში საცხოვრებელ ბინებად გადაკეთდა  ყოფილი საავადმყოფოს შენობები.  ამჟამად ქალაქ გორში 480 ოჯახისთვის მიმდინარეობს 8  ათსართულიანი  კოპუსის მშენებლობა.  

გაზიფიცირება 2013–2015

გაზიფიცირდა 97 სოფელი სადაც ცხოვრობს 23 892 ოჯახი (67 485 მოსახლე).  აქედან 56 სოფელი არის ე.წ გამყოფი ხაზის მიმდებარე. 

ელექტროფიცირება 2013–2015

ელექტრო გამრიცხველიანება მოხდა 129 სოფელში. რითაც ჯამში  20 051 ოჯახი სარგებლობს. (93133 მოსასახლე).  აქედან 7 სოფლეს ელექტრო ენერგია წლების განმავლობაში საერთოდ არ მიეწეოდებოდა. 

 

Top