0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

აპარატი

ნათია ანთელავა - აპარატის უფროსი

მაია სამნიაშვილი - აპარატის უფროსის მოადგილე

გიორგი ედიშერაშვილი - მთავარი სპეციალისტი

თინათინ ხვედელიძე – მთავარი სპეციალისტი

გიორგი იაკობაშვილი  -  უფროსი სპეციალისტი

მამუკა მამუკაშვილი - უფროსი სპეციალისტი

ნინო მესხი - უფროსი სპეციალისტი

ციკო შაქარაშვილი – უფროსი სპეციალისტი

რეზო გულიშვილი – უფროსი სპეციალისტი

გვანცა ცომაია - სპეციალისტი

თამუნა გიუნაშვილი – მდივან–რეფერანტი

Top