0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

აპარატი

ნათია ანთელავა - პირველადი  სტრუქუტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 

მაია სამნიაშვილი -  პირველადი  სტრუქუტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

ნინო მესხი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

გიორგი ედიშერაშვილი - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

თინათინ ხვედელიძე – მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

გიორგი იაკობაშვილი  -  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

მამუკა მამუკაშვილი - მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

რეზო გულიშვილი – მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

გვანცა ცომაია - მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ციკო შაქარაშვილი – მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

თამუნა გიუნაშვილი – მდივან–რეფერანტი

დავით სტეფანიშვილი – IT

 

Top