0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახური

ალექსი მარიამიძე - სამსახურის უფროსი

ნონა სუმბათაშვილი – სამსახურის უფროსის მოადგილე 

ნათია დათაშვილი – მთავარი სპეციალისტი 

ხათუნა კოჩლავაშვილი - უფროსი სპეციალისტი

ნინო ბერკაცაშვილი - უფროსი სპეციალისტი

მარიამ ზუბაშვილი – უფროსი სპეციალისტი

ანა პაპელიშვილი  – უფროსი სპეციალისტი 

ანი მეგრელიშვილი - სპეციალისტი

Top