0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

რეგიონული პროექტების კოორდინაციის სამსახური

გიორგი ბუგიანიშვილი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 

ლევან მასურაშვილი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

ელენე ბუჯიაშვილი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ემზარ მაისურაძე - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ბალო ქერდიყოშვილი - მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

გიორგი სადაღაშვილი - მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

თამაზ  ქობულაშვილი – მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

 

Top