0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

სამოქალაქო ჩართულობა

თქვენ შეგიძლიათ გამოგზავნოთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაცია, რომელზედაც გსურთ რომ ყურადღება გაამახვილოს შიდა ქართლის რწმუნებულის  - გუბერნატორის ადმინისტრაციამ.

თქვენი ჩართულობა დაგვეხმარება სწრაფად და დროულად მოვახდინოთ რეაგირება საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში.

Top