0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

ჩაერთე საჯარო განხილვაში

თითოეულ განსახილველ თემაზე შეგიძლიათ დააფიქსიროთ თქვენი პოზიცია საკითხის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით.

რა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას მიანიჭებდით პრიორიტეტს შიდა ქართლის რეგიონში?

შიდა ქართლის რეგიონში, 2013–2016 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან, რომელს მიიჩნევთ წარმატებულად?

რა საშუალებით ეცნობით მუნიციპალიტეტებში განხორციელებული პროექტების შესახებ ინფორმაციას?

რომელი მიმართულებით ისურვებდით პროექტების განხორციელებას კასპის მუნიციპალიტეტში?

Top