0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

ჩირის ქარხანა გორში
20 სექტემბერი 2014

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით.სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ,,შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტს“ 2013 წლიდან ახორციელებს. ამ ეტაპზე, პროექტის ფარგლებში 21 223 ბენეფიციარზე ჯამში 492 მლნ ლარამდე ოდენობის სესხია გაცემული. კერძოდ, მესამე კომპონენტში, რომელიც ახალი საწარმოების შექმნასა და უკვე არსებულის გაფართოებას ითვალისწინებს დაფინანსებულია 674 საწარმო, მათ შორის -74 ახალი საწარმო შეიქმნა.

Top