0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

სამუშაო შეხვედრა გუბერნატორებთან
სამუშაო შეხვედრა გუბერნატორებთან
04 თებერვალი 2015

გუბერნატორებმა პრემიერ – მინისტრისგან მიიღეს კონკრეტული დავალებები, რათა რეგიონებში მაქსიმალურად ხელი შეეწყოს წარმოების განვითარებას და მოსახლეობის წინაშე მდგარი პრობლემები მოკლე ვადებში გადაიჭრას.

Top