გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელი

იოსებ ოქრომელიძე
იოსებ ოქრომელიძე

დაბადების თარიღი: 9 თებერვალი 1978წ.

განათლება:

2002–2006 წწ  თბილისის სამართლისა და საგარეო–ეკონომიკურ ურთიერთობათა უნივერსიტეტი, იურისტი;

1995–1999წწ   საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო ეკონომისტ–მენეჯერი,

საერთაშორისო ეკონომური ურთიერთობები და მართვის ორგანიზაციასა და საჰაერო ტრანსპორტზე;

მოკლევადიანი სასწავლო კურსები:

2007 წ.  შპს ბუღალტრული მომზადების ცენტრი,

2005წ. ლიტვის ეროვნული თავდაცვის სამინისტრო. საერთაშორისო ინგლისური ენის კურსი, სერტიფიკატი;

2003წ.  თურქეთის სასწავლო ცენტრი, ნატოს სამხედრო–სამოქალაქო (CIMIC) ურთიერთობის კურსი, სერტიფიკატი.

სამუშაო გამოცდილება:

2015 წ. აგვისტო – დღემდე      გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტბსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში

სახელმწიფო რწმუნებულის–გუბერნატორის პირველი მოადგილე

2015 წ. აგვისტო – შპს „საქართველოს მელიორაცია“, შესყიდვების სამსახურის უფროსი

2015 წლის ივლისი  –  გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში

სახელმწიფო რწმუნებულის–გუბერნატორის ადმინისტრაციაში, ადგილობრივი თვითმმართველობის  ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი;

2015 წლის აპრილი– 2015წ. ივლისი –   გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის–გუბერნატორის ადმინისტრაციაში, რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;

2008წ. სექტემბერი –2015წ. მარტი –  საქართველოს დაზვერვის სამსახური, სამმართველოს უფროსი;

2007წ. ივნისი –2008წ. აგვისტო.       – საქართველოს კონტროლის პალატა, ადმინისტრაციული დეპარტამენტი, სამმართველოს უფროსი;

2005წ. ივნისი –2007წ. მაისი.  – სპეციალისტი სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირებისა და ინფორმაციიის სააგენტო, ანალიტიკოსი;

2003წ. თებერვალი –2005წ. მაისი – საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, თავდაცვის პოლიტიკისა და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტის,

საერთაშორისო სამართლებრივი სამმართველოს, ხელშეკრულების მომზადების განყოფილების უფროსი ოფიცერი;

ენები:

ქართული – მშობლიური

რუსული – კარგად

ინგლისური  – დამაკმაყოფილებელი

ოჯახური მდგომარეობა:    მეუღლე და ორი შვილი;

Top